Publications

OBE senior researcher
RNDr. Ivana Svitková, PhD.

Publications for year 2022

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Choose year

Publications

  • HRIVNÁK, Richard** - BOŠEĽA, Michal - SLEZÁK, Michal - LUKAC, Martin - SVITKOVÁ, Ivana - GIZELA, Jaroslav - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - HRIVNÁK, Matúš - KLIMENT, Ján - KNOPP, Vlastimil - SENKO, Dušan - UJHÁZYOVÁ, Mariana - VALACHOVIČ, Milan - WIEZIK, Maroš - MÁLIŠ, František. Competition for soil resources forces a trade-off between enhancing tree productivity and understorey species richness in managed beech forests. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 849, art. no. 157825. (2021: 10.753 - IF, Q1 - JCR, 1.806 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157825 Typ: ADCA
  • SLEZÁK, Michal** - DUDÁŠ, Matej - ELIÁŠ, Pavol jun. - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - HRIVNÁK, Richard - MÁJEKOVÁ, Jana - SVITKOVÁ, Ivana. Diversity patterns of alien vascular plants in railway stations of Slovakia. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 52. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL