Publications

Čejka, Tomáš

Select year reporting publications:

Publications in 2021:
  • PIŠÚT, Peter** – ČEJKA, Tomáš – MIKLOVIČ, Mário – KOHILOVÁ, Romana – UHERČÍKOVÁ, Eva. Paleozáznam mäkkýšov ako prameň pre poznanie vývoja aluviálnej krajiny Dunaja v Devínskej bráne = Evolution of fluvial landscape based on fossil molluscan assemblages (The Devín Gate, SW Slovakia). In Biodiversity & Environment, 2021, vol. 13, no. 1, p. 4-32. ISSN 1338-080X. Typ: ADFB