Publications

Hrivnák, Richard

Select year reporting publications:

Publications in 2021:
  • DUDÁŠ, Matej – SLEZÁK, Michal – HRIVNÁK, Richard**. Distribution, ecology and vegetation affinity of bog arum (Calla palustris) in Slovakia. In Biologia, 2021, vol. 76, no. 7, p. 2021-2029. (2020: 1.350 – IF, Q4 – JCR, 0.282 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00779-w Typ: ADDA
  • ELIAŠOVÁ, Adriana – HRIVNÁK, Richard – ŠTEFÁNOVÁ, Petra – SVITOK, Marek** – KOCHJAROVÁ, Judita – OŤAHEĽOVÁ, Helena – NOVIKMEC, Milan – PAĽOVE-BALANG, Peter**. Effects of ammonium levels on growth and accumulation of antioxidative flavones of the submerged macrophyte Ceratophyllum demersum. In Aquatic Botany, 2021, vol. 171, art. no. 103376. (2020: 2.473 – IF, Q2 – JCR, 0.733 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0304-3770. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2021.103376 Typ: ADCA
  • HRIVNÁK, Richard. Nekrológy a spomienky. Krátka spomienka na botanika Ing. Miroslava Manicu, CSc. (16.9.1922 – 12.10.2020). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2021, roč. 43, č. 1, s. 151. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
  • JANAUER, Georg A. – EXLER, Norbert – ANAČKOV, Goran – BARTA, Veronika – BERCZIK, Árpád – BOŽA, Pal – DINKA, Mária – GEORGIEV, Valeri – GERM, Mateja – HOLCAR, Matej – HRIVNÁK, Richard – IGIĆ, Ruzica – OZIMEC, Siniša – SÂRBU, Anca – SCHMIDT, Brigitte – SCHMIDT-MUMM, Udo – SCHÜTZ, Wolfgang – SIPOS, Katalin – SZALMA, Elemér – TOPIĆ, Jasenka – TSONEVA, Sonya – VALACHOVIČ, Milan – VALCHEV, Vladimír – VUKOV, D. – ZELNIK, Igor** – GABERŠČIK, Alenka. Distribution of the Macrophyte Communities in the Danube Reflects River Serial Discontinuity. In Water, 2021, vol. 13, no. 7, art. no. 918. (2020: 3.103 – IF, Q2 – JCR, 0.718 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w13070918 Typ: ADCA
  • KLIMENT, Ján – HRIVNÁK, Richard – SLEZÁK, Michal – BLANÁR, Drahoš – JAROLÍMEK, Ivan**. Classification of common hazel scrub vegetation in Slovakia. In Biologia, 2021, vol. 76, no. 7, p. 1909-1927. (2020: 1.350 – IF, Q4 – JCR, 0.282 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/s11756-020-00597-6 Typ: ADDA
  • OČKA, Stanislav – HRIVNÁK, Richard – ŠKOVIROVÁ, Katarína. Flóra a vegetácia Predvrícka (Vrícko, Lúčanská Malá Fatra), jej ekológia a ohrozenosť. Zostavili Marek Both a Andrej Bendík. In Kmetianum : Zborník Slovenského národného múzea v Martine. – Martin : Múzeum Andreja Kmeťa, 2020, roč. 15, s. 211-252. ISBN 978-80-8060-498-1. Typ: AEDA
  • UJHÁZYOVÁ, Mariana** – UJHÁZY, Karol – MÁLIŠ, František – SLEZÁK, Michal – HRIVNÁK, Richard. Syntaxonomical revision of the order Fagetalia sylvaticae Pawłowski et al. 1928 in Slovakia. In Biologia, 2021, vol. 76, no. 7, p. 1929-1968. (2020: 1.350 – IF, Q4 – JCR, 0.282 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/s11756-020-00661-1 Typ: ADDA