Welcome to Eliška Štubňová's webpage

e-mail: eliska.stubnova@savba.sk
stubnova.eliska@gmail.com

Mgr. Eliška Gbúrová Štubňová

Department of geobotany
Institute of Botany
Dúbravská cesta 9
SK-845 23 Bratislava
Slovak Republic

Phone: 00421-259426170
00421944275642

eliska_stubnova

Copyright - Institute of Botany SAS, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, SR
Design - Matúš Kempa (matus.kempa(at)gmail.com)