Welcome to Viktor Kučera's webpage

Field Experience

Estonia:
  Lahemaa NP, September 2009

Norway:
  Steinkjer region, September 2009

Slovakia:
  Biele Karpaty Mts., 2004 – 2011
  Bukovské vrchy Mts., 2003
  Cerová vrchovina Mts., 2002 – 2004
  Laborecká vrchovina Mts., 2004 – 2006
  Štiavnické vrchy Mts., 2005 – 2010
  Vihorlatské vrchy Mts., 2001 – 2003
  Záhorská nížina Mts., 2005 – 2011


Copyright - Institute of Botany SAS, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, SR
Design - Matúš Kempa (matus.kempa(at)gmail.com)