Welcome to Karol Marhold's webpage

Teaching materials in Slovak/Czech
Učebné materiály v slovenčine/češtine

Multivariačné metódy
1 2 3 4 5 6 7

Kladistika a další metody rekonstrukce evoluce
1 2 3 4 5 6 7 8 text

Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin
Molekulární fylogeografie: rekonstrukce postglaciálních migrací molekulárními technikami

Botanická nomenklatúra
1 2 3 4 5

Botanická informatika
1 2

Fylokód - PhyloCode
Prezentácia

Úvod do studia evoluce a diverzity rostlin
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Copyright - Institute of Botany SAS, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, SR
Design - Matúš Kempa (matus.kempa(at)gmail.com)