Publications

OTVR PhD student
Mgr. Zuzana Gajdošová

Publications for year 2022

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Choose year

Publications

  • GAJDOŠOVÁ, Zuzana - KUČERA, Jaromír - KOLARČIK, Vladislav - SLOVÁK, Marek. Karyologická variabilita lykovca muránskeho (Daphne arbuscula) a lykovca voňavého (Daphne cneorum) v Západných Karpatoch. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 171-176. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Typ: AFD
  • GAJDOŠOVÁ, Zuzana - BLANÁR, Drahoš - DI SACCO, Alice - KUČERA, Jaromír - MÜLLER, Jonas V. - SVITOK, Marek - ŠLENKER, Marek - ŠRÁMKOVÁ, Gabriela - TURIS, Peter - TURISOVÁ, Ingrid - SLOVÁK, Marek. Sexual reproduction biology of the West Carpathian narrow endemic species Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae). In Biogeography of the Carpathians. The Third Interdisciplinary Syposium, 12-14 September 2022, Prague, Czech Republic : Book of Abstracts. - Praha : Faculty of Science, Charles University, 2022, s. 54. ISBN 978-80-7444-094-6. (The Third Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians") Typ: AFK
  • GAJDOŠOVÁ, Zuzana. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 104-105. ISSN 1337-7043. Typ: BDF