Publikácie

OMRI interná doktorandka
Mgr. Zuzana Gajdošová

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • GAJDOŠOVÁ, Zuzana - ŠLENKER, Marek - SVITOK, Marek - ŠRÁMKOVÁ, Gabriela - BLANÁR, Drahoš - CETLOVÁ, Veronika - KUČERA, Jaromír - TURISOVÁ, Ingrid - TURIS, Peter - SLOVÁK, Marek**. Unravelling some factors affecting sexual reproduction in rock-specialist shrub: Insight from an endemic Daphne arbuscula (Thymelaeaceae). In PLoS ONE, 2024, vol. 19, iss. 5, art. no. e0300819. (2023: 0.839 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1932-6203. (VEGA č. 2/0098/22 : Život na hrane. Evolučné a bioekologické aspekty stenoendemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) obývajúceho etrémne sklné biotopy/ Living of the edge. Evolutionarx and bioecological aspects of narrow endemic Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeceae) inhabiting extreme rocky habitats. APVV-22-0365 : Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov/ The role of reproductive systems, hybridization, and symbiosis in the evolution and long-term survival of vascular plants in a rocky environment) Typ: ADCA