Publications

OBE leading researcher
RNDr. Milan Valachovič, DrSc.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • UJHÁZIOVÁ, Mariana** - SVITKOVÁ, Ivana - UJHÁZY, Karol - HRIVNÁK, Richard - KLIMENT, Ján - MÁLIŠ, František - SLEZÁK, Michal - VALACHOVIČ, Milan - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Ecological conditions affect plant species richness of beech forests along an altitudinal gradient. In Plant Biosystems : an international journal dealing with all aspects of plant biology, 2024, vol. 158, no. 1, p. 2-9. (2023: 1.6 - IF, Q3 - JCR, 0.452 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1126-3504. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/11263504.2023.2285335 (VEGA č. 2/0031/17 : Druhová bohatosť synúzie vyšších rastlín bukových lesov pozdĺž výškového gradientu/Species richness of vascular plants in undestory of beech forests along altitudinal gradient) Typ: ADCA