Publikácie

OBE vedúci vedecký pracovník
RNDr. Milan Valachovič, DrSc.

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií
Nie sú uvedené žiadne publikácie.