Publications

OMRI senior researcher
Mgr. Marek Slovák, PhD.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • GAJDOŠOVÁ, Zuzana - ŠLENKER, Marek - SVITOK, Marek - ŠRÁMKOVÁ, Gabriela - BLANÁR, Drahoš - CETLOVÁ, Veronika - KUČERA, Jaromír - TURISOVÁ, Ingrid - TURIS, Peter - SLOVÁK, Marek**. Unravelling some factors affecting sexual reproduction in rock-specialist shrub: Insight from an endemic Daphne arbuscula (Thymelaeaceae). In PLoS ONE, 2024, vol. 19, iss. 5, art. no. e0300819. (2023: 2.9 - IF, Q1 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0300819 (VEGA č. 2/0098/22 : Život na hrane. Evolučné a bioekologické aspekty stenoendemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) obývajúceho etrémne sklné biotopy/ Living of the edge. Evolutionarx and bioecological aspects of narrow endemic Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeceae) inhabiting extreme rocky habitats. APVV-22-0365 : Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov/ The role of reproductive systems, hybridization, and symbiosis in the evolution and long-term survival of vascular plants in a rocky environment) Typ: ADCA
  • RURIK, Ivan - MELICHÁRKOVÁ, Andrea - GBÚROVÁ ŠTUBŇOVÁ, Eliška - KUČERA, Jaromír - KOCHJAROVÁ, Judita - PAUN, Ovídiu - VĎAČNÝ, P. - SLOVÁK, Marek**. Homoplastic versus xenoplastic evolution: exploring the emergence of key intrinsic and extrinsic traits in the montane genus Soldanella (Primulaceae). In Plant Journal, 2024, vol. 118, no. 3, p. 753-765. (2023: 6.2 - IF, Q1 - JCR, 2.176 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0960-7412. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/tpj.16630 (VEGA č. 2/0041/19 : Vplyv hybridizácie na diverzifikačné a speciačné procesy u Karpatských zástupcov rodu Soldanella/The impact of hybridization on diversification and speciation processes in Carathian members of the genus Soldanella) Typ: ADCA
  • SCHMICKL, Roswitha - MARÍN, Mario Vallejo - HOJKA, Jakub - GOROSPE, Juan Manuel - HAGHIGHATNIA, Mohammad Javad - İLTAS, Ömer - KANTOR, Adam - SLOVÁK, Marek - PLACETTE, Clément Lafon**. Polyploidy-induced floral changes lead to unexpected pollinator behavior in Arabidopsis arenosa. In Oikos, 2024, vol. no., art. no. e10267. (2023: 3.1 - IF, Q2 - JCR, 1.447 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0030-1299. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/oik.10267 Typ: ADCA