Publikácie

OES samostatný vedecký pracovník
Mgr. Marek Slovák, PhD.

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií
Nie sú uvedené žiadne publikácie.