Publications

OBE junior researcher
Mgr. Miroslav Caboň, PhD.

Publications for year 2023

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • ADAMČÍK, Slavomír - CABOŇ, Miroslav - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - JANČOVIČOVÁ, Soňa. CRYPTIC SPECIATION IN THE GENUS DERMOLOMA REQUIRES SYSTEMATIC APPROACH AND CAUSED SNOWBALL EFFECT DURING DATA COLLECTION. In International Conference of the German Mycological Society. Programme and Book of Abstracts. September 18th – 21st, 2023, in Lehesten/Thüringen, Germany. - Lehesten/Thüringen : Deutsche Gesellschaft für Mykologie e.V., 2023, p. 6. Typ: GII
  • ADAMČÍK, Slavomír - CABOŇ, Miroslav - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - JANČOVIČOVÁ, Soňa. Dermoloma – Rise of Small Brown Fungi. In Abstract Book. 91st Annual Meeting of the Mycological Society of America. Little America Hotel and Convention Center, Flagstaff, Arizona, July 2023 : Elevating Mycology. - Flagstaff : Mycological Society of America, 2023, p. non. Dostupné na internete: https://msafungi.org/wp-content/uploads/2023/07/MSA-2023-Abstract-Book-1.pdf Typ: GII
  • Abstrakty prednášok z Biosystematického stretnutia – Skalica, rekreačná oblasť Zlatnícka dolina, 11. 11. – 13. 11. 2022. Editor Miroslav Caboň. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2023, roč. 45, č. 1, s. 64-72. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
  • CABOŇ, Miroslav - ADAMČÍK, Slavomír. Využitie HPC na pochopenie zmien diverzity hubových spoločenstiev a monitoring biologických invázií. In Hpc focus : časopis Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied. Zodpovedný redaktor Gabriela Obadalová. - Bratislava : Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, 2014-, 2023, s. 52-55. ISBN 978-80-89871-19-3. ISSN 2729-9090. Dostupné na internete: https://vs.sav.sk/sluzby/vysokovykonna-vypoctova-technika/hpc-focus/hpc-focus-2023/ Typ: BEF
  • ONDRUŠKOVÁ, Emília** - ADAMČÍK, Slavomír - KOBZA, Marek - JÁNOŠÍKOVÁ, Zuzana - OSTROVSKÝ, Radovan - PASTIRČÁKOVÁ, Katarína - CABOŇ, Miroslav - ADAMČÍKOVÁ, Katarína. Checking the balance between pathogenic and mutualistic pine needle fungi of the genus Lophodermium in forested and urban areas of Slovakia. In Scandinavian journal of forest research, 2023, vol. 38, no. 1-2, p. 39-48. (2022: 1.8 - IF, Q3 - JCR, 0.472 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0282-7581. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/02827581.2023.2191004 Typ: ADCA