Publikácie

OBE samostatný vedecký pracovník
Mgr. Miroslav Caboň, PhD.

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • ONDRUŠKOVÁ, Emília** - ADAMČÍK, Slavomír - KOBZA, Marek - JÁNOŠÍKOVÁ, Zuzana - OSTROVSKÝ, Radovan - PASTIRČÁKOVÁ, Katarína - CABOŇ, Miroslav - ADAMČÍKOVÁ, Katarína. Checking the balance between pathogenic and mutualistic pine needle fungi of the genus Lophodermium in forested and urban areas of Slovakia. In Scandinavian journal of forest research, 2023, vol. 38, no. 1-2, p. 39-48. (2022: 1.8 - IF, Q3 - JCR, 0.472 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0282-7581. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/02827581.2023.2191004 Typ: ADCA