Publications

Gajdošová, Zuzana

Select year reporting publications:

Publications in 2021:
  • GAJDOŠOVÁ, Zuzana** – DI SACCO, Alice – SLOVÁK, Marek – TURISOVÁ, Ingrid – TURIS, Peter – KUČERA, Jaromír – MÜLLER, Jonas V. Poznámky k životaschopnosti a klíčivosti semien lykovca muránskeho (Daphne arbuscula) a lykovca voňavého (Daphne cneorum). In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 103-108. ISBN 978-80-223-5132-4. (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD