Detašované pracoviská

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV v Banskej Bystrici

Materská pôda

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Ďumbierska 1
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV v Nitre

Materská pôda

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Akademická 2
94901 Nitra
Slovenská republika

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV vo Zvolene

Materská pôda

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.
Štúrova 2
960 53 Zvolen
Slovenská republika