Floristická poradňa

Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied organizuje v spolupráci s Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV od roku 2015 v Bratislave raz mesačne Floristickú poradňu. Záujemci o poznávanie slovenských divo rastúcich cievnatých rastlín si môžu do poradne doniesť živé alebo herbárové zbery rastlín a odborníci prítomní v poradni im pomôžu s ich určovaním.

Viac informácií na: http://sbs.sav.sk/advisory.html