Floristická poradňa

Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied organizuje v spolupráci s Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV od roku 2015 v Bratislave raz mesačne Floristickú poradňu. Záujemci o poznávanie slovenských divo rastúcich cievnatých rastlín si môžu do poradne doniesť živé alebo herbárové zbery rastlín a odborníci prítomní v poradni im pomôžu s ich určovaním.

Termíny poradní v roku 2024: 5. február, 4. marec, 2. apríl, 6. máj, 3. jún, 1. júl, 2. september, 7. október, 4. november, 2. december (v januári a auguste poradňa nie je).

Viac informácií na: http://sbs.sav.sk/advisory.html