Pracovníci

Profilová fotografia
OBE samostatný vedecký pracovník
Ing. Tomáš Čejka, PhD.
Mollusca, urbánna ekológia, ekológia veľkých riek
T:    02/ 5942 6127
ORCID:  ORCID