Projekty

OBE samostatný vedecký pracovník
Ing. Tomáš Čejka, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Poznanie genómovej biodiverzity pre odolné ekosystémy
  Program: COST
  Doba trvania: 1. 3. 2019 – 31. 3. 2023

Národné

Aktuálne
 • Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Pondy v mestskom prostredí – biodiverzita, nepôvodná biota a ekologická kvalita
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Ako environmentálna DNA (eDNA) odráža život v alpínskych jazerách a ich povodiach: DNA metabarkóding vo výskume tatranských plies
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
 • Determinácia, šírenie a vplyv inváznych rastlín na prirodzené ekosystémy: príkladové štúdie na rodoch Centaurea, Fallopia a Solidago
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Zmeny biodiverzity v urbánne fragmentovanej krajine
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Diverzita a disperzia v metapopuláciách a metaspoločenstvách malých vodných biotopov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Stanovenie biologickej hodnoty odvodňovacích kanálov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017