Pracovníci

Profilová fotografia
OBE samostatný vedecký pracovník
RNDr. Fedor Čiampor, PhD.
taxonómia, systematika, fylogenéza, fylogeografia, biodiverzita, sladkovodné ekosystémy, vodné bezstavovce
T:     02/ 5942 6125
ORCID:   ORCID