Publikácie

OBE samostatný vedecký pracovník
RNDr. Fedor Čiampor, PhD.

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • CSABAI, Zoltán** - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - BODA, Pál - ČIAMPOR, Fedor, ml. 50%, not great, not terrible: Pan-European gap-analysis shows the real status of the DNA barcode reference libraries in two aquatic invertebrate groups and points the way ahead. In Science of the Total Environment, 2023, vol. 863, ar. no. 160922. (2022: 9.8 - IF, Q1 - JCR, 1.946 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160922 Typ: ADCA
  • LAŠŠOVÁ, Kristína - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR, Fedor, ml.**. Description of the larva of Hypsilara (Coleoptera: Elmidae). In Zootaxa, 2023, vol. 5296, no. 1, p. 83-88. (2022: 0.9 - IF, Q3 - JCR, 0.526 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1175-5334. Dostupné na: https://doi.org/10.11646/zootaxa.5296.1.8 Typ: ADCA