Publikácie

OBE samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
RNDr. Fedor Čiampor, PhD.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií
Nie sú uvedené žiadne publikácie.