Projekty

samostatná vedecká pracovníčka
RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Poznanie genómovej biodiverzity pre odolné ekosystémy
  Program: COST
  Doba trvania: 1. 3. 2019 – 31. 3. 2023
 • Vývoj nových genetických nástrojov na hodnotenie stavu bioty vodných ekosystémov Európy
  Program: COST
  Doba trvania: 20. 10. 2016 – 30. 4. 2021

Národné

Aktuálne
 • Integratívna taxonómia Elmidae a Dryopidae (Insecta: Coleoptera) ostrova Borneo - významného evolučného hotspotu biodiverzity
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Pondy v mestskom prostredí – biodiverzita, nepôvodná biota a ekologická kvalita
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Ako environmentálna DNA (eDNA) odráža život v alpínskych jazerách a ich povodiach: DNA metabarkóding vo výskume tatranských plies
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • NGS dáta v taxonómii vodných živočíchov: nové postupy vo výskume diverzity vodných chrobákov v čase drastického celosvetového úbytku hmyzu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Taxonómia čeľadí Elmidae, Protelmidae a Dryopidae
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Zmeny biodiverzity v urbánne fragmentovanej krajine
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Diverzita a disperzia v metapopuláciách a metaspoločenstvách malých vodných biotopov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • DNA Barkoding Elmidae – využitie molekulárnej taxonómie v poznaní biodiverzity vodných chrobákov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Malé vysokohorské jazerá - citlivé indikátory environmentálnych zmien: bentické bezstavovce a faktory ovplyvňujúce rôzne úrovne ich diverzity
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016