Projekty

OES samostatný vedecký pracovník
Mgr. Viktor Kučera, PhD.

Národné

Ukončené
 • Biosystematika, fylogenetické vzťahy a distribúcia vreckatých húb z radu Leotiales v Karpatoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Skríning a transformácia dát z modelových centier biodiverzity pre pochopenie ekologických a fylogenetických vzťahov vybraných vzácnych a ohrozených druhov húb
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Biosystematika komplexu Geoglossum glabrum (vreckaté huby, Geoglossaceae)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
 • Geoglosoidné huby nelesných stanovíšť
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
 • Makromycéty opísané zo Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009