Projekty

OBE interná doktorandka
Mgr. Lucia Čahojová

Medzinárodné

Aktuálne
  • Integrovaný prístup k ochrane ohrozených rastlín v 21. storočí
    Program: COST
    Doba trvania: 15. 10. 2019 – 14. 10. 2023