Projekty

OBE vedecký pracovník
Mgr. Polina Dayneko, PhD.

Národné

Aktuálne
  • Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana
    Program: APVV
    Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
  • Polina Dayneko, R2 – Postdoktorand
    Program: Iné projekty
    Doba trvania: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025