Projekty

OBE samostatná vedecká pracovníčka
RNDr. Jana Májeková, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Ekologické a geografické vlastnosti a hlavné migračné cesty inváznych rastlín v pohraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 6. 4. 2017 – 31. 12. 2019
 • Európsky informačný systém pre cudzokrajné druhy – COST
  Program: COST
  Doba trvania: 2. 5. 2013 – 1. 5. 2017
 • Súčasný stav inváznych rastlín v pohraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska a trendy ich šírenia
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016

Národné

Aktuálne
 • Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Ukončené
 • Diverzita rastlín jelšových lesov hlavných bioregiónov strednej Európy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (1. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom, ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011