Projekty

OBE samostatná vedecká pracovníčka
RNDr. Ivana Svitková, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Ukončené
 • Svet vo svete - od mikrokozmov k ekosystémom
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Vegetácia jelšových lesov – úloha zonálnych a stanovištných gradientov v azonálnej vegetácii
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
 • Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom, ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Nelesná vegetácia horských a subalpínskych polôh Krivánskej Malej Fatry
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008