Projekty

OMRI odborná pracovníčka
Gabriela Kozárová

Národné

Aktuálne
  • Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine
    Program: APVV
    Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025