Projekty

OES vedecká pracovníčka
Mgr. Zuzana Fačkovcová, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • How ecologically plastic are symbiotic associations linked to mediterranean-type biotopes in Pannonia and Western Carpathians?: case study on Solenopsora candicans
  Program: Iné
  Doba trvania: 25. 6. 2017 – 4. 7. 2017

Národné

Aktuálne
 • Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Odkrývanie procesov zodpovedných za súčasný geografický areál symbiotických organizmov s Mediteránnym rozšírením
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020