Publikácie

OBE interná doktorandka
Mgr. Simona Klačanová

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • DEMOVIČOVÁ, Lucia - ŠIBÍKOVÁ, Mária - MICHALKOVÁ, Michaela - JAROLÍMEK, Ivan - KLAČANOVÁ, Simona - ČAHOJOVÁ, Lucia - OPRAVIL, Šimon. Vývoj fragmentov jelšových lesov v čase a priestore pomocou diaľkového prieskumu Zeme. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová, Dagmara Gajanová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 1063-1068. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • GELATIČOVÁ, Karolína - ŠIBÍKOVÁ, Mária - SLABEJOVÁ, Denisa - JAROLÍMEK, Ivan - KLAČANOVÁ, Simona - MIKULOVÁ, Katarína. Porovnanie monokultúr hybridných topoľov (Populus x canadensis) a lužných lesov z hľadiska diverzity podrastu. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2023. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2023, sekcia: Biológia. ISBN 978-80-974608-0-8. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/prispevok/porovnanie-monokultur-hybridnych-topolov-populus-x-canadensis-luznych-lesov-z-hladiska (Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA) Typ: AFH
  • KLAČANOVÁ, Simona - JAROLÍMEK, Ivan - SABO, Peter - SHAPKIN, Vasilii - ŠIBÍKOVÁ, Mária - MICHALKOVÁ, Michaela - ŠIBÍK, Jozef. The occurrence and distribution of synanthropic plant species on the ski slopes in Central Slovakia. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová, Dagmara Gajanová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 237-242. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • KLAČANOVÁ, Simona. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2023, roč. 45, č. 1, s. 85. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
  • KLAČANOVÁ, Simona. Zaujímavejšie fytocenologické zápisy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2023, roč. 45, č. 1, s. 91. ISSN 1337-7043. Dostupné na internete: http://sbs.sav.sk/SBS1/bulletins/docs/bulletin45_1/BSBS-2023-1-ZFZ.pdf Typ: BDF
  • SHANZA ZAIB - KLAČANOVÁ, Simona - SLABEJOVÁ, Denisa - ČAHOJOVÁ, Lucia - MICHALKOVÁ, Michaela - ŠIBÍK, Jozef. Carbon sequestration in natural and managed forests: case study from South-Western Slovakia. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová, Dagmara Gajanová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 1087-1091. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD