Projekty

OBE samostatná vedecká pracovníčka
Mgr. Alica Hindáková, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Vybrané prípadové štúdie z taxonómie a biogeografie karpatskej flóry a mykobioty (Slovensko a Poľsko)
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Diverzita vybraných skupín cyanobaktérií a rias na Slovensku a v Poľsku
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009

Národné

Aktuálne
 • Hrozienka v koláči biodiverzity jazýčkovitých húb (Ascomycota): taxonómia, evolučné vzťahy a životná stratégia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Mikroskopické sinice a riasy ako významný zdroj exopolysacharidov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Ukončené
 • Mikrobiálna diverzita a sekundárne metabolity prítomné v tradičných slovenských syroch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2020
 • Odkrývanie procesov zodpovedných za súčasný geografický areál symbiotických organizmov s Mediteránnym rozšírením
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Cyanobaktérie a sprievodné riasy pri tvorbe recentných sladkovodných stromatolitov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Diverzita a taxonómia rozsievok vo vybraných štrkoviskových a pieskoviskových jazerách na Slovensku so zreteľom na invázne druhy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014