Publikácie

OBE samostatná vedecká pracovníčka
Mgr. Alica Hindáková, PhD.

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • CAPEK, Lukaš - UHLIARIKOVÁ, Iveta - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - HINDÁKOVÁ, Alica - CAPEK, Peter**. Structural properties of the extracellular biopolymer (β-D-xylo-α-D-mannan) produced by the green microalga Gloeocystis vesiculosa Nägeli. In Carbohydrate Research, 2023, vol. 525, art. no. 108766. (2022: 3.1 - IF, Q2 - JCR, 0.464 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0008-6215. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.carres.2023.108766 Typ: ADCA