Projekty

redakcia časopisu Biologia
Mgr. Katarína Vantarová, PhD.

Národné

Aktuálne
  • Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024