Základné údaje

Profilová fotografia
redakcia časopisu Biologia
Mgr. Katarína Vantarová, PhD.