Projekty

OES samostatná vedecká pracovníčka
RNDr. Kornélia Goliašová, CSc.

Národné

Aktuálne
 • Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (1. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Flóra Slovenska – rady Caryophyllales, Polygonales, Ericales: biosystematické štúdium kritických taxónov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
 • Biosystematické štúdie kritických taxónov čeľadí Caryophyllaceae a Asteraceae
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
 • Taxonómia vybraných skupín semenných rastlín Karpát a priľahlých oblastí
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2011
 • Kritické taxóny flóry Slovenska z radov Asterales, Campanulales, Dianthales, Liliales, Poales a Violales
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • Diverzita flóry Slovenska s prednostným zameraním na dreviny
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2002 – 31. 12. 2006