Základné údaje

Profilová fotografia
OES samostatná vedecká pracovníčka
RNDr. Kornélia Goliašová, CSc.
T:    02/ 5942 6155
F:   02/ 59426100