Základné údaje

Profilová fotografia
OES samostatná vedecká pracovníčka
RNDr. Kornélia Goliašová, CSc.
T:     02/ 5942 6155
F:    02/ 59426100