Projekty

OBE samostatný vedecký pracovník
Mgr. Dobromil Galvánek, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Kombinovaný manažment ako nástroj na ochranu a obnovu travinnobylinných biotopov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
 • Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Ukončené
 • Ostrovy vnútrozemskej slanomilnej vegetácie v temperátnej zóne Európy – čo ich spája a čo delí?
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Tradičné ekologické poznatky pre ochranu a obnovu travinno-bylinných biotopov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Systematika a fylogenéza rodu Dermoloma v Európe a Severnej Amerike
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020