Základné údaje

Profilová fotografia
OBE samostatný vedecký pracovník
Mgr. Dobromil Galvánek, PhD.
ekológia, manažment a obnova nelesných biotopov (najmä travinné a mokraďové biotopy), interakcie ochrany biodiverzity a poľnohospodárstva
T:     0908 592 598
ORCID:   ORCID