Publikácie

OBE vedúci vedecký pracovník
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • SLEZÁK, Michal** - DOUDA, Jan - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - JAROLÍMEK, Ivan - KOCHJAROVÁ, Judita - MÁJEKOVÁ, Jana - HRIVNÁK, Richard. Soil toxicity and species dominance rather than nutrient availability drive plant species richness in swamp forests of Central Europe. In Journal of Biogeography, 2024, vol. 51, no. 4, p. 649–658. (2023: 1.46 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-0270. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jbi.14771 (VEGA č. 2/0053/23 : Hodnotenie druhovej diverzity a fyziologickej odozvy rastlín na ekologické podmienky lužných lesov/The plant species diversity and physiological response to changing ecological conditions of floodplain forests. VEGA č. 2/0016/19 : Diverzita rastlín jelšových lesov hlavných bioregiónov strednej Európy/Diversity of plant understoryof alder forests in the main bioregions of Central Europe) Typ: ADCA