Základné údaje

Profilová fotografia
OBE samostatná vedecká pracovníčka, redakcia časopisu Biologia
Mgr. Katarína Vantarová, PhD.
T:    02/ 5942 6173
F:   02/ 59426100
ORCID:  ORCID