Životopis

Profilová fotografia
OES samostatný vedecký pracovník
RNDr. Dušan Senko, PhD.