Oddelenie experimentálnej biológie rastlín

Cieľom vedeckej práce Oddelenia experimentálnej biológie rastlín je štúdium fyziologických, biochemických a molekulárnych procesov prebiehajúcich v rastlinách. Zameriavame sa na pochopenie odpovedí rastlín na stresové podmienky prostredia a poznávanie mechanizmov ich adaptácie na nepriaznivé podmienky, s dôrazom na abiotický stres. Oddelenie má k dispozícii laboratóriá pre prácu s proteínmi a nukleovými kyselinami, na analýzu génovej expresie na rôznej úrovni, na štúdium kinetiky enzýmov, laboratórium pre štruktúrnu a ultraštruktúrnu analýzu buniek, priestory na kultiváciu rastlinného materiálu.

Oblasti výskumu

V rámci rastlinnej molekulovej a bunkovej biológie sa skúma

 • úloha rastlinných synaptotagmínov v odpovediach na stres,
 • mnohoúrovňová regulácia transportérov železa
 • polarita rastlinných buniek

Skúmajú sa aj odpovede koreňov rastlín na stres

 • štúdium funkcie a vzájomných interakcií reaktívnych foriem kyslíka a dusíka, ako aj auxínu, v koreňoch vystavených stresu z kovov.

Výskum je tiež zameraný na sledovanie potenciálu kremíka (Si) na zmiernenie abiotického stresu, spôsobeného predovšetkým nadbytkom kovov a polokovov pri kultúrnych rastlinách

Laboratórium abiotického stresu

 • Laboratórna sušička VWR Dry Lne 115
  Laboratórna sušička VWR Dry Line 112 Prime
  Laboratórna sušička VWR KC-65
  Horizontálna elektroforetická aparatúra Mini Sub-Cell GT Biorad
  Zdroj elektrického prúdu pre elektroforézu Biorad PowerPac Basic
  Zdroj elektrického prúdu pre elektroforézu Consort EV265
  Vertikálna elektroforetická aparatúra s modulom na blotovanie Mini PROTEAN Tetra cell 1-D 2x
  Semidry blotovacia aparatúra Thermo Scientific OWL HEP-1
  Trepačka Heidolph Polymax 1040
  Trepačka Witeg SHR -2D
  Mini trepačka pre imunologické stanovenia Biosan PSU-2T
  Vortex VWR Lab Dancer 3x
  Vortex Biosan Multispeed MSV-3500
  Magnetické miešadlo Heidolph MR Hei-Mix S
  Magnetické miešadlo s ohrevom IKA RH basic
  Magnetické miešadlo s ohrevom Chromservis M2-A
  Suchý termostat Biosan Bio TBD-100
  Vodný kúpeľ Julabo SW 22
  Eppendorf centrifúga 5427-R
  Minicentrifúga MiniSpin plus, Eppendorf
  Minicentrifúga Witeg CF-5
  Destilačný prístroj ELGA Micra na deionizovanú vodu
  Analytické váhy Sartorius Entris 224I-1S
  Analytické váhy Sartorius MC1 AC 120 S
  Presné laboratórne váhy Mettler PM 1200
  Presné laboratórne váhy Radwag PS 600 C2 2x
  Presné laboratórne váhy Radwag PS600.R2
  pH meter Eutech CyberScan 510
  pH meter Eutech pH700
  Konduktometer Eutech CON700
  Konduktometer Radelkis OK-102/1
  Germicídny žiarič Prolux G M55W/SP-DO
  Digitálny fotoaparát Panasonic Lumix DMC-GX80

Laboratórium molekulovej a bunkovej biológie

 • konfokálny mikroskop Fluoview FV1000, Olympus (obsahuje Olympus BX 61, Olympus U-RFL-T, Olympus FV5-LDPSU, Olympus BX - UCB)
  Vodný kúpeľ Wisd witeg - Digital Fuzzy Control System
  Thermo shaker TS - 100, Biosan
  Dry Block Thermostat TDB 120, Biosan
  Termocykler - Mastercycler gradient, Eppendorf
  Fluoroscan Ascent FL, Thermo Electron Corporation
  centrifúga - TGL - 16 MC Benchtop Hight - speed Refrigerated Centriuge
  centrifúga - Micro 200, Hettich Zentrifugen
  vortex - Digital Vortex Mixer, Ohaus
  vortex - Multi Vortex V 32, Biosan
  vortex - Ika Vortex, GENIUS 3, Ika
  minicentrifúga- MiniSpin plus, Eppendorf
  minicentrifúga - Frontier 5306, Ohaus
  centrifúga - Frontier 5515 R, Ohaus
  Vertikálna elektroforetická aparatúra s modulom na blotovanie - Mini Protan Tetra cell with Blotting Module, BioRad
  Vertikálna elektroforetická aparatúra s modulom na blotovanie - omniPage Mini Tetrad , Cleaver Scientific
  Horizontálne elektroforetické aparatúry - kuroGEL, VWR Collectio
  Stereolupa M7A- Wild Heerbrugg
  orbital shaker Incubator ES 20, Biosan
  Blue Light LED transiluminator
  Cryo-cut II Microtome, Reichert – Jung
  Magnifax 3a, Meopta
  Parný autokláv STE-23-M, Icanclave
  Sušiareň s nútenou ventiláciou, Binder
  Conviron model G30
  Hlbokomraziaci box -80°C, Arctiko
  Laminárny box - MSC Advantage, Thermo Scientific
  ultramikrotóm - ULTRACUT E, Reichert – Jung
  ultramikrotóm - LKB 8800 Ultramicrotome III, Broma
  prístroj na zhotovovanie nožov - LKB 7800 Knifemaker, Bromma
  probenator B 7925
  mikrotóm MPS*2
  Multirotátor - Multi Bio RS 24, Biosan
  Orbital shaker Incubator ES 20, Biosan
  Multi-function Orbital Shaker PSU - 20i, Biosan
  Fiveeasy ph meter f20-STD-KIT, METTLER TOLEDO
  Polymerizačný prístroj KT 100 - c. reicheut, austria
  váhy mettler AE 240
  Magnetické miešadlo s tepelným ohrevom, MSH-300, Biosan

Laboratórium odpovedí koreňov rastlín na stres

 • Chemilumino/Spectrofluorometers
  Electrophoresis and blotting systems
  Fast performance liquid chromatograph
  Fluoro/stereomicroscopes
  PCR apparat
  Ultra/centrifuges