Laboratórium molekulárnej systematiky – zoznam prístrojov

Molekulárne laboratórium sa spolupodieľa na riešení otázok taxonómie, fylogenézy, fylogeografie a súvisiacich evolučných procesov v rámci rôznych systematických skupín vyšších aj nižších rastlín. Je zamerané najmä na štúdium odlišností a zmien na úrovni DNA.

Zoznam prístrojov

 • EPPENDORF Centrifuge 5804
 • EPPENDORF Concentrator Plus
 • EPPENDORF Centrifuge 5415R s reguláciou teploty
 • EPPENDORF Thermomixer compact (termoblok a mixér)
 • N-BIOTEK Shaking Incubator NB-205
 • SAGE SCIENCE Pippin Prep (DNA Size Selection for Next-Gen Sequencing)
 • EPPENDORF MiniSpin plus (centrifúga)
 • BIOSAN Vortex V-1 plus
 • LABCULTURE Sentinel Gold Class II A2 biosafety (laminárny box)
 • ELCHROM SCIENTIFIC GEPS 200/2000 Electrophoresis Power Supply
 • ELCHROM SCIENTIFIC CIA 633 chamber
 • AQUAPURE LAB 4/50MB (destilátor vody s čerpadlom)
 • EPPENDORF Centrifuge 5427-R s reguláciou teploty
 • GRANT-BIO PV-1 (vortex)
 • EPPENDORF Thermomixer comfort (termoblok a mixér)
 • QIAGEN TissueLyser II.
 • BIOSAN DNA/RNA UV-Cleaner UVT-S-AR
 • HETTICH Zentrifugen Rotanta 460R s reguláciou teploty
 • OHAUS Pioneer (váhy)
 • EPPENDORF Mastercycler epgradient S
 • EPPENDORF Mastercycler pro S, vapo.protect
 • EPPENDORF Mastercycler X50 S
 • THERMO SCIENTIFIC NanoDrop 2000 Spectrophotometer
 • INVITROGEN Qubit 2.0 fluorometer
 • BIOSAN FVL-2400N Combi-Spin (centrifúga)
 • VWR Galaxy Mini Centrifuge (pre 8-jamkové stripy)
 • HEIDOLPH Reax top (vortex)
 • HEIDOLPH MR3001k (magnetic stirrer and heater)
 • ICANCLAVE STE-23-M (parný autokláv)
 • TUTTNAUER 3850EL D (parný autokláv)
 • BINDER Drying and heating chambers with forced convection
 • KODAK Gel Logic 200 imaging system
 • SCIE-PLAS HU10 Mini-Plus horizontal gel unit
 • SCIE-PLAS HU13 Midi horizontal gel unit
 • SCIE-PLAS CHU20 Maxi-cooled horizontal gel unit
 • HEROLAB UVT-20BE transilluminator blue light
 • BIOMETRA PS305T electrophoresis power supply
 • CONSORT EV243 electrophoresis power supply

Spät