Pracovníci

Profilová fotografia
riaditeľka CBRB SAV, členka Snemu SAV (org. zložka BÚ)
Mgr. Anna Bérešová, PhD.
Fylogeografia a ekologická biogeografia, fylogenéza, biosystematika symbiotických organizmov, morfometrika, modelovanie ekologických ník, biodiverzita
T:    02/ 5942 6112
F:   02/ 5942 6100
ORCID:  ORCID