Základné údaje

Profilová fotografia
členka Snemu SAV (org. zložka BÚ)
Mgr. Anna Bérešová, PhD.
Fylogeografia a ekologická biogeografia, fylogenéza, biosystematika symbiotických organizmov, morfometrika, modelovanie ekologických ník, biodiverzita
T:     02/ 5942 6140
F:    02/ 5942 6100
ORCID:   ORCID