Životopis

Profilová fotografia
členka Snemu SAV (org. zložka BÚ)
Mgr. Anna Bérešová, PhD.