Oddelenie evolúcie a systematiky

Vedúca oddelenia

RNDr. Iva Hodálová, CSc.

TitulMenoE-mailTelefón
RNDr., CSc.02/ 5942 6155
RNDr. , CSc.02/ 5942 6163
Mgr., PhD.02/ 5942 6153
Mgr., PhD.02/ 5942 6145
Ing.02/ 5942 6151
Mgr., PhD.02/ 5942 6139
RNDr., PhD.02/ 5942 6162
Mgr., PhD.02/ 5942 6156
prof. RNDr., DrSc.02/5942 6106
RNDr., PhD.02/ 5942 6164
Mgr.02/ 5942 6147
Ing.
RNDr., PhD.02/ 5942 6151
Mgr.02/ 5942 6151
RNDr., PhD.0903 922 398
Ing. , PhD.
RNDr., PhD.0905 577 899
Mgr., PhD.02/ 5942 6145
RNDr., PhD.02/ 5942 6160
Mgr., PhD.02/ 5942 6159

Doktorandi

TitulMenoE-mailTelefón

Technickí zamestnanci

TitulMenoE-mailTelefón
02/ 5942 6161
02/ 5942 6165
02/ 5942 6157
Mgr.02/ 5942 6157
Mgr.
Mgr.02/ 5942 6158

Emeritní zamestnanci

TitulMenoE-mailTelefón
RNDr., CSc.02/ 5942 6158