Oddelenie evolúcie a systematiky

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr., PhD.02/ 5942 6112
02/ 5942 6144
RNDr., PhD.
Mgr., PhD.02/ 5942 6153
Mgr., PhD.02/ 5942 6149
Mgr., PhD.02/ 5942 6170
RNDr., CSc.02/ 5942 6155
RNDr. , CSc.02/ 5942 6163
Mgr., PhD.02/ 5942 6145
02/ 5942 6165
Ing.02/ 5942 6151
Mgr., PhD.02/59426135
Ing., PhD.02/ 5942 6162
Mgr., PhD.02/ 5942 6139
RNDr., PhD.02/ 5942 6146
prof. RNDr., DrSc.0910128891
Mgr., PhD.02/ 5942 6153
RNDr., PhD.02/ 5942 6164
Mgr.02/ 5942 6147
RNDr., CSc.02/ 5942 6158
02/ 5942 6157
Mgr.02/ 5942 6144
RNDr., PhD.02/ 5942 6151
Mgr.02/ 5942 6151
RNDr., PhD.0903 922 398
Mgr., PhD.02/ 5942 6161
Mgr.
RNDr., PhD.0905 577 899
Mgr., PhD.
RNDr., PhD.02/ 5942 6160
Mgr., PhD.02/ 5942 6159

Doktorandi

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr.
Mgr.