Projekty

OES odborná pracovníčka
Mgr. Tatiana Miháliková

Národné

Aktuálne
 • Hrozienka v koláči biodiverzity jazýčkovitých húb (Ascomycota): taxonómia, evolučné vzťahy a životná stratégia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Biosystematika, fylogenetické vzťahy a distribúcia vreckatých húb z radu Leotiales v Karpatoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (1. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Kritické taxóny flóry Slovenska z radov Asterales, Campanulales, Dianthales, Liliales, Poales a Violales
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • Diverzita flóry Slovenska s prednostným zameraním na dreviny
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2002 – 31. 12. 2006