Základné údaje

Profilová fotografia
OES odborná pracovníčka
Mgr. Tatiana Miháliková
herbár, Flóra Slovenska
T:     02/ 5942 6147
ORCID:   ORCID