Základné údaje

Profilová fotografia
OES odborná pracovníčka
Mgr. Tatiana Miháliková