Publikácie

OES odborná pracovníčka
Mgr. Tatiana Miháliková

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • UHERČÍKOVÁ, Eva - MIHÁLIKOVÁ, Tatiana - ŠÍPOŠOVÁ, Helena. Zbierky semien a plodov v slovenských inštitucionálnych depozitoch a súkromných zbierkach. In Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum, Bratislava, 2022, roč. LXVIII, s. 3-57. ISSN 0139-5424. Typ: AEDA