Publikácie

OES odborná pracovníčka
Mgr. Tatiana Miháliková

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • MICHALOVÁ, Martina - HRABOVSKÝ, Michal** - KUBALOVÁ, Silvia - MIHÁLIKOVÁ, Tatiana. Modelling the Symphyotrichum lanceolatum invasion in Slovakia, Central Europe. In Modeling Earth Systems and Environment, 2024, vol. 10, no.2, pp. 2749-2759. (2023: 0.677 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2363-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40808-023-01945-6 Typ: ADEA